• Sürekli müşteri memnuniyeti.
• Kaliteyi uygun fiyata sunabilmek.
• İi ve dış pazarlarda satışların artması için gerekli organizasyonu kurmak.
• Teknolojik yenilikleri takip etmek ve uygulamak.
• Satışları ve müşteri portföyünü genişletmek.
• İmalatımızdaki girdilerin en verimli şekilde kullanımını sağlamak.
• Kaliteyi en üst düzeyde tutabilmek için çalışanları motive etmek.
• Üretimi standartlaştırmak
• Elemanların kalite güvence sistemini uygalayabilecek şekilde yetişmesini sağlamak.
• Kalite artışını AR-GE faaliyetleri ile sürekli kılmak.
• Kalite yönetim sistemi şartlarına uyma ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.